CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

CHỨNG KHOÁN – KÊNH HUY ĐỘNG VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NỀN KINH TẾ (PHẦN 6): TÌNH HÌNH DN LÊN SÀN SAU CỔ PHẦN HÓA

Phát sóng 21:15 ngày 09/11/2018
  • 341 lượt xem

Quyết định 51/2014/QĐ-TTg quy định, các DN cổ phần hóa sau ngày 1/11/2014 phải có kế hoạch tham gia giao dịch tập trung trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM)/niêm yết trong vòng 90 ngày/1 năm kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với các DN cổ phần hóa trước thời điểm văn bản trên có hiệu lực thì phải có kế hoạch tham gia giao dịch tập trung trong vòng 1năm kể từ ngày 1/11/2014. Sàn chứng khoán từ đó đến nay đã đón nhận thêm một lượng hàng hóa mới là các tổng công ty, tập đoàn nhà nước lớn. Tuy nhiên tỷ lệ thực hiện nghĩa vụ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa chưa cao (152/747 doanh nghiệpchiếm 20,3%). Nếu doanh nghiệp sau cổ phần hóa cứ cố tình không chịu lên sàn sẽ gây ra những hệ lụy gì? Bộ tàichính sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy quá trình này? 

Thực hiện: