CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Luật chứng khoán sửa đổi: Còn nhiều trăn trở

Phát sóng 21:15 ngày 09/08/2019

Kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chứng khoán cuối tuần. Thưa quý vị, Theo Chương trình xây dựngluật năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua với đa số phiếu tán thành, Luật Chứng khoán sửa đổi đã được trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7(tháng 5/2019) và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019). Vậy nhữngchính sách luật nào sẽ được sửa đổi? Các thành viên còn trăn trở điều gì?

Thực hiện: