ĐỐI THOẠI

NQ19/2017 – Nhóm chỉ số về Môi trường kinh doanh

Phát sóng 19:45 ngày 09/04/2017
  • 1208 lượt xem

Trong số Đối thoại tuần trước, các khách mời đã đề cập tới những nét khái quát của NQ19/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia – NQ19 năm nay mở rộng các chỉ tiêu dựa trên 4 nhóm chỉ số

Chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn về từng nhóm chỉ số được đề cập đến trong NQ19, về những giải pháp để hiện thực hóa những mục tiêu này

Nhóm chỉ số đầu tiên được phân tích trong số Đối thoại tuần này là Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới.

Khách mời 

Bà Nguyễn Minh Thảo – Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, CIEM

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam

Ông Phạm Xuân Đại – TGĐ CTCP Minh Dương

Thực hiện: