CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Trái phiếu doanh nghiệp: P2 - Tại sao hấp dẫn?

Phát sóng 21:15 ngày 08/11/2019

Tiếp tục câu chuyện huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp niêm yết, họ sẽ có chia sẻ gì về câu chuyện của mình? Tại sao họ lại chọn kênh trái phiếu thay vì tín dụng ngân hàng? Tại sao trái phiếu doanh nghiệp đang trở nên hấp dẫn?

Thực hiện: