TÀI CHÍNH THUẾ

Sửa luật thuế phải gắn với kiểm soát chi?(P2)

Phát sóng 21:15 ngày 08/08/2018
  • 633 lượt xem

Trước thựctrạng NSNN hạn hẹp, tỷ lệ nợ công cao trên 55% và nhu cầu chi có xu hướng khôngngừng tăng. Bộ tài chính đã đưa ra các giải pháp khác nhau với mụcđích tăng thu NSNN và tiêu biểu nhất là việc tăng các sắc thuế. Lập luận của Bộ Tài chính khi đề xuất tăng thuế là vì lý do "sứckhỏe", "hợp lý cơ cấu" và "phù hợp với thông lệ quốctế". Vậyhiện nay các nước đang đánh thuế như thế nào? Và kiểmsoát chi ra sao? Và tăng các sắc thuế có thựcsự góp phần ổn định nên kinh tế nước nhà haykhông?

Thực hiện: