ĐỐI THOẠI

Cơ chế kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Phát sóng 19:45 ngày 08/07/2018
  • 5715 lượt xem

Khách mời: 

ÔNG PHẠM ĐỨC BẢO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ PHÁT TRIỂN

ÔNG NGUYỄN SĨ DŨNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HÒA GIẢI TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

ÔNG NGUYỄN TIẾN LẬP
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHQUANG VÀ CỘNG SỰ

Thực hiện: