TÀI CHÍNH THUẾ

Tránh thất thu thuế từ bán hàng qua Facebook

Phát sóng 21:30 ngày 08/03/2017
  • 643 lượt xem

Kinh doanh truyền thống hay thương mại điện tử ởViệt Nam đều phải chịu thuế , vậy hoạt động kinh doanh qua Facebook có cần đóngthuế? 

Facebook- mạng xã hội toàn cầu : Việc thu thuếcó đúng quy định? 

Tránh thất thu thuế từ bán hàng qua Facebook: có khả thi khi mà thói quen dùng tiền mặt của người Việtvẫn là chủ yếu

Thực hiện: