CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

SỐ HÓA TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

Phát sóng 21:15 ngày 08/02/2019
  • 380 lượt xem

Trong thập kỷ phát triển rất nhanh của công nghệ mới, CNTT của ngành Tài chính nói chung và ngành Chứng khoán nói riêng đang đứng trước cơ hội và thách thức của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn biếnrất nhanh với sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đối với xã hội, kinh tế, trong đó có TTCK của Việt Nam và thế giới. Những thuật toán, những robot ứng dụng trong giao dịch chứng khoán đang bắt đầu manh nha trong lĩnh vực chứng khoán, nhưng tại sao hiện nay vẫn chưa phát triển tại Việt Nam? Nhu cầu của thị trường thế nào? Nhà quản lý sẽ có những giải pháp gì để phát triển công nghệ thông tin và số hóa trong lĩnh vực chứng khoán?

Thực hiện: