CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN sau CPH

Phát sóng 21:15 ngày 07/12/2018
  • 273 lượt xem

Theo báo cáo của  Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11/2018, mới có 35/526 DNNN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại. Theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt thì năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp (trong đó có 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017). Tuy nhiên, đến ngày 18/11/2018 mới cổ phần hóa được 12 doanh nghiệp. Khi thực hiện bán cổ phần lần đầu, có một số doanh nghiệp tỉ lệ bán còn rất thấp so với phương án đã duyệt. Như vậy kế hoạch 2018 về cổ phần hóa và thoái vốn không đạt được, vậy những năm tiếp theo cần phải làm gì? Làm thế nào để nâng  cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa?

Thực hiện: