TÀI CHÍNH THUẾ

Nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước (P1)

Phát sóng 21:15 ngày 07/11/2018
  • 468 lượt xem

Thời gian qua, Việt Nam đã tập trung vào sửa đổi hệ thống thu NSNN theo hướng minh bạch, đơn giản, giảm nghĩa vụ thuế, giảm gánh nặng đóng góp cho người dân và doanh nghiệp, tạo cú hích mạnh mẽ cho đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh. .

9T/2018 thu NSNN đạt 963,016 nghìn tỷ đồng bằng 73% dự toán năm 2018.

Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức...

Đứng trước thực tế này, ngành tài chính phải có những giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ thuế?

Trong vệt đề tài về Nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước, tuần này chương trình tài chính thuế chúng tôi sẽ đề cập đến: Thu ngân sách nhà nước còn nhiều thách thức

Thực hiện: