TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 6T/2019: Duy trì đà tăng trưởng tích cực

Phát sóng 21:15 ngày 07/07/2019
  • 166 lượt xem

Với mức tăng 6,76%, tăng trưởng kinh tế GDP 6 tháng đầu năm 2019 tuy thấphơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng cácnăm 2011-2017, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu được Chính phủ ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinhtế-xã hội năm 2019. Tuy nhiên, trên thực tế, kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt vớinhiều khó khăn. Vậy những khó khăn này là gì? Và giải pháp nào trong thời giantới? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tếtuần này với chủ đề Kinh tế Việt Nam 6T/2019: Duy trì đà tăng trưởng tích cực. 

Thực hiện: