STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 269 - Ngày 7/5/2019Cách "định giá" start up của nhà đầu tư

Phát sóng 21:40 ngày 07/05/2019