BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 07.5

Phát sóng 19:40 ngày 07/05/2016

Thực hiện: