STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 329: Tomochain - Nền tảng lý tưởng trong giao dịch giữa các doanh nghiệp

Phát sóng 21:40 ngày 06/12/2019

Blockchain,công nghệ chuỗi khối, hay còn gọi là "cỗ máy của sự tin tưởng" là nền tảng lý tưởng trong giao dịch giữa các bên không quen biết nhau. Các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hoá và khả năng thanh toán được giải quyết qua công nghệ này do tính minh bạch, không thể làm giả các thông tin lưu trữ trên blockchain. Nhận ra cơ hội mới từ công nghệ blockchain và tiền thuật toán, một Startup Việt đã xây dựng Tomochain để khai thác cơ hội này. 

Thực hiện: