TÀI CHÍNH THUẾ

Hải quan Điện Biên: P2 - Đẩy mạnh thu thuế điện tử

Phát sóng 21:15 ngày 06/11/2019

Với việc Tổng cục Hải quan mở thêm một kênh thu thuế mới “Nộp thuế điện tử 24/7” trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Trong năm 2019 Cục hải quan Điện Biên được Bộ tài chính giao thu NS 93 tỷ đồng; Tổng cục hải quan giao phấn đấu 100 tỷ đồng.

Sau khi triển khai, Việc triển khai nộp thuế điện tử tại cục hải quan Điện Biên đã mang lại nhiều lợi ích, đáp ứng yêu cầu nộp thuế và thông quan hàng hóa cho DN. Đối với cơ quan hải quan, phương thức này cho phép tiết kiệm nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm DN sau khi đã nộp thuế.

Làm sao tiếp tục triển khai hệ thống nộp thuế 24/7 và sớm hoàn thiện đưa vào áp dụng chương trình DN nhờ thu nhằm nâng cao tiện ích của việc thu thuế điện tử?

Thực hiện: