ĐỐI THOẠI

Dịch Covid-19:Dự báo Kinh tế VN 6 tháng cuối năm 2020 ( P6)

Phát sóng 19:45 ngày 06/09/2020
  • Sức khỏe của các doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại ra sao? Trước tác động của dịch COVID – 19 doanh nghiệp đang chịu tác động và ảnh hưởng như thế nào?
  • Doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ nào từ phía cơ quan chức năng chưa? Và doanh nghiệp mong muốn hay có những kiến nghị gì?
  • Hiện tại theo ý kiến của nhiều chuyên gia, Kinh tế Việt Nam từ nay đến cuối năm là rất khó khăn, chuyên gia/doanh nghiệp nhận định về vấn đề này như thế nào? Đánh giá về các gói hỗ trợ của chính phủ trong thời gian qua? Các doanh nghiệp có được tiếp cận?
  • Doanh nghiệp/ đại diện đơn vị đặt niềm tin như thế nào vào những sự hỗ trợ từ phía chính phủ trong thời gian tới, đặc biệt tới đây chính phủ sẽ đưa ra gói hỗ trợ lần 2. Theo doanh nghiệp gói Hỗ trợ lần 2 này nên tập trung vào việc hỗ trợ như thế nào, đối tượng nào?
  • Ở thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã tự có những bước đi hay giải pháp gì để vượt qua khó khăn?

 Kiến nghị của chuyên gia/ Doanh nghiệp/ Hiệp hội trong thời gian tới?

Thực hiện: