LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Chỉ số cải cách hành chính 2020: Vẫn cần cải thiện!

Phát sóng 21:15 ngày 06/07/2021

Chỉ số CCHC năm 2020 đã được công bố, và cũng đã chỉ ra cụ thể những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh, trong đó Công tác cải cách thể chế vẫn còn hạn chế, bất cập; năm 2020 vẫn còn tình trạng các bộ chưa hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt, hoặc trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. Từ câu chuyện về chỉ số cải cách hành chính, mở rộng ra chính là câu chuyện khó khăn của DN trong thủ tục hành chính mà DN có thể gặp phải. Chương trình LSDN tuần này sẽ tập trung phân tích chủ đề: Chỉ số cải cách hành chính 2020: Vẫn cần cải thiện! Kính mời quý vị cùng theo dõi. 

Thực hiện: