HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Nguyễn Nghiêu Tư - Trạng nguyên nhiều giai thoại

Phát sóng 21:30 ngày 06/04/2017
  • 1120 lượt xem

Ông được mệnh danh là 1 vị trạng tài năng,

Thậm chí được coi là vị trạng nhiều giai thoại nhất nhì trong lịch sử VN

Là một sứ thần tài giỏi

Nhưng cũng có những dòng dã sử là vết nhơ cho hậu thế

Nhân vật này là ai? Vết nhơ đó như thế nào? Và chính sử thời hiện đại nhìn nhận ra sao giữa công – tội của ông?

Thực hiện: