BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 5/12 ngày 6/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 05/12/2019

Thực hiện: