TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Vốn cho DNNVV (phần 8): Đẩy mạnh vay tín chấp

Phát sóng 21:15 ngày 05/11/2018
  • 526 lượt xem

Nhằm hỗ trợ cho các DN, đặc biệt là các DNVVN không có tài sản thế chấp có thể tiếp cận vốn Ngân hàng. Năm 2014, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cho vay tín chấp. Có thể nói, trong bối cảnh TSĐB không có hoặc không đủ thì vay tín chấp được xem như chiếc phao cứu sinh hỗ trợ kịp thời nguồn vốn cho DN. Tuy nhiên, Chủ trương đã có, nhưng thực tế việc triển khai diễn ra tính đến nay vẫn chưa thực sự hiệu quả. Vậy nguyên nhân nào cản trở Doanh nghiệp cũng như giải pháp nào để có thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hình thức vay tín chấp dễ dàng hơn.

Thực hiện: