TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 10

Phát sóng 22:00 ngày 04/10/2016

Thực hiện: