STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 381: Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ

Phát sóng 21:40 ngày 05/06/2020

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ nhiều hơn nữa, là động lực cho sự đi lên của kinh tế đất nước trong tương lai. Một trong những kế hoạch và chiến lược phát triển chính là thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ. Vậy phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ đang được thúc đẩy như thế nào? Cơ hội và thách thức của họ là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tạp chí Startup 360

Thực hiện: