TÀI CHÍNH THUẾ

SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ: CẦN LÀM RÕ CÁC TRƯỜNG HỢP KHOANH NỢ, XÓA NỢ THUẾ (P1)

Phát sóng 21:15 ngày 05/06/2019

Để có cơ sở cho việc thực hiện các biện pháp xử lý nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi, tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được trình Quốc hội cho ý kiến, Chính phủ đã đề xuất bổ sung một số quy định về khoanh nợ, xóa nợ, miễn tiền thuế, tiền chậm nộp. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia kinh tế quan tâm. Song cần quy định về xoá nợ thuế như thế nào, xác định nợ thực chất là bao nhiêu, số khả năng thu được là bao nhiêu, không thu được là bao nhiêu để có phương án rõ ràng, tránh tình trạng đẹp báo cáo nợ thuế nhưng lại là kẽ hở cho thất thoát.

Thực hiện: