TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Hiến kế để kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển

Phát sóng 21:15 ngày 05/05/2019

Sau gần 02 năm thực hiện, Nghị quyết 10 vềphát triển kinh tế tư nhân bước đầu đã phát huy tác dụng. Cụ thể. khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 42,1% GDP của nền kinh tế và códấu hiệu tăng lên nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn tốc độ tăng trưởngchung của nền kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế, môi trường kinh doanh của ViệtNam vẫn chưa thực sự thuận lợi, chưa được cải thiện vững chắc, thậm chí có dấuhiệu chững lãi; còn nhiều rào cản đối với phát triển kinh tế tư nhân chưa đượctháo gỡ. Vậy đâu là giải pháp để kinh tế tư nhân phát triển trong thời giantới. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinhtế tuần này với chủ đề Hiến kế để kinhtế tư nhân Việt Nam phát triển. 

Thực hiện: