TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 4 năm 2018

Phát sóng 22:00 ngày 03/05/2018
  • 176 lượt xem

Thực hiện: