LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Quyền bình đẳng giữa các loại hình Doanh nghiệp tại Việt Nam

Phát sóng 21:30 ngày 05/03/2017
  • 867 lượt xem

Mới đây, Bộ Công Thương đã công bố bản dự thảo Nghị định mới nhất về hàng hóa, dịchvụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại, kèm theođó là danh mục 20 ngành nghề Nhà nước độc quyền. Đã có rất nhiều ý kiến tráichiều xung quanh danh mục độc quyền kinh doanh này. Bời theo một kết quả khảosát của VCCI , nhóm khó khăn hàng đầu mà các doanh nghiệp phản ánh là “sự chưabình đẳng trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam hiện nay”. Quyền bình đẳng,và bình đẳng cạnh tranh giữa các loại hình DN đã được quy định trong Luật, tuynhiên, có thực sự có quyền bình đẳng hay không mới là điều đáng bàn. Nội dungtrên sẽ có trong chương trình LSDN tuần này với chủ đề: “Quyền bình đẳng giữacác loại hình DN”

Thực hiện: