TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tài chính cá nhân: P1 – Nhìn lại bức tranh toàn cảnh trên thị trường Việt

Phát sóng 21:15 ngày 04/11/2019

Quản lý tài chính cá nhân là quá trình lập kế hoạch tài chính bao gồm theo dõi, đánh giá, điều chỉnh tình trạng tài chính của cá nhân mỗi người theo cấp độ thời gian từ hàng ngày, hàng tuần cho đến hàng tháng, hàng năm. Hiểu một cách đơn giản ở mức độ cơ bản sẽ giúp bạn nắm rõ mình đã và đang chi tiêu thế nào, từ đó loại bỏ những khoản chi không cần thiết để có thể tiết kiệm nhiều hơn. Ở mức độ cao hơn đòi hỏi những kiến thức tài chính nhất định, quản lý tài chính cá nhân sẽ đảm bảo các mục tiêu chi tiêu tiết kiệm trong dài hạn và bảo vệ bạn khỏi các rủi ro tài chính do tác động bên ngoài.

Thực hiện: