TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 7 năm 2017

Phát sóng 22:00 ngày 03/08/2017
  • 380 lượt xem

Thực hiện: