HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Nhị thanh cư sĩ NGÔ THÌ SĨ

Phát sóng 21:40 ngày 04/07/2018
  • 244 lượt xem
Ngô Thì Sĩ – sinh năm 1726 mất năm 1780,
Hiệu là Ngọ Phong
Quê làng Tả Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc Hà Nội).
Gia đình Ngô Thì Sĩ nổi tiếng thi thư. Ông nội là Ngô Trân, cha là Ngô Thì Ức, em là Ngô Thì Đạo đều có tài văn học...

Thực hiện: