TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 5 năm 2017

Phát sóng 22:00 ngày 03/06/2017
  • 341 lượt xem

Thực hiện: