TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 3 năm 2017

Phát sóng 22:00 ngày 03/04/2017
  • 507 lượt xem

Thực hiện: