TẠP CHÍ GOLF

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ BÓNG GOLF (P2)

Phát sóng 21:40 ngày 04/02/2019
  • 127 lượt xem

Có một điều thú vị rằng: các tay golf chuyên nghiệp nổi tiếng thường được các hãng dụng cụ mời làm đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, họ sẽ chọn dụng cụ cũng như bóng golf phù hợp chứ không chạy theo hợp đồng mà bỏ qua nhu cầu của mình. Có thể một tay golf làm đại diện thương hiệu cho một hãng gậy nhưng anh ấy lựa chọn loại bóng của hãng khác nếu loại bóng đó đem lại cho họ kết quả tốt nhất...

Thực hiện: