TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Dòng chảy tín dụng năm 2018

Phát sóng 21:15 ngày 04/02/2019
  • 380 lượt xem

Theo số liệu NHNN, tính đến hết năm 2018, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 14% so với cuối 2017. Trong đó, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản tăng 8,88%, tỷ trọng 9,56%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 12,1%, tỷ trọng 31%.Riêng ngành thương mại và dịch vụ: tăng 15,9%, tỷ trọng 59,4%; tín dụng với các lĩnh vực ưu tiên tăng khá: “tam nông” tăng 15,5%, chiếm tỷ trọng 24%; doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 13,5%, tỷ trọng 18%; xuất khẩu tăng 3,5%; công nghiệp hỗ trợ tăng 17%; ứng dụng công nghệ cao tăng 0,3%.  Vậy dòng chảy tín dụng năm 2018 đã thực sự chảy vào sản xuất kinh doanh hay chưa? Tiếng nói của các DN ra sao? Tăng trưởng tín dụng năm 2019 sẽ diễn biến như thế nào?

Thực hiện: