BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 03/12 ngày 04/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 03/12/2019