LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Thực thi nghị quyết 68: Bài học nào từ nghị quyết 35?

Phát sóng 21:15 ngày 03/11/2020
  • 302 lượt xem

ngày 12/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, trong đó đặt ra mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định, cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đồng thời, Nghị quyết 68 nêu rõ phải cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phân biệt đó là thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hay thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cứ gây khó khăn cho doanh nghiệp sẽ bị bãi bỏ. Đây là điểm khác biệt căn bản so với các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh trước đó. Việc triển khai thực tế kế hoạch 5 năm này sẽ như thế nào? Và liệu rằng việc triển khai nghị quyết 35, giai đoạn 2016 -2020 về hỗ trợ và phát triển DN mà chỉ thực hiện được 50% mục tiêu… có giúp rút ra những bài học kinh nghiệm gì không? Chương trình LSDN tuần này sẽ phân tích câu chuyện Thực thi nghị quyết 68: Bài học nào từ nghị quyết 35?. Chương trình phát sóng vào 21h15, thứ 3 – 3/11/2020.

Thực hiện: