TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 8

Phát sóng 22:00 ngày 02/08/2016

Thực hiện: