TÀI CHÍNH THUẾ

SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ: BỔ SUNG NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT

Phát sóng 21:15 ngày 03/04/2019
  • 487 lượt xem

Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến vào dự thảoLuật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó có đề xuất các nguyên tắc để quy định cụthể các nội dung liên quan trong dự thảo luật..Nhiều ý kiến cho rằng, việc bổ sung nhiềuquy định mới trong luật đã đáp ứng được yêu cầu cải cách thuế, tạo điềukiện thuận lợi cho người nộp thuế, cũng như yêu cầu hiện đại hóa côngtác quản lý thuế hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến đồng thuận, vẫntồn tại những vướng mắc gây khó cho Doanh nghiệp?

Thực hiện: