TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Tổng thuật Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017

Phát sóng 22:00 ngày 03/11/2017
  • 39 lượt xem

Thực hiện: