TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 2 năm 2017

Phát sóng 22:00 ngày 01/03/2017
  • 594 lượt xem

Thực hiện: