XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Hướng dẫn thi hành luật PPP: Cần quy định rõ về việc chia sẻ doanh thu

Phát sóng 19:45 ngày 31/10/2020
  • 176 lượt xem

Luật đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) được Quốc hội thông qua tháng 6/2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, trong đó có quy định về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu - nội dung mới, khó nhưng rất quan trọng và cần thiết,được đánh giá cao, nhận được nhiều sự đồng thuận. Góp ý cho dự thảo nghị định về lựa chọn Nhà đầu tư, hướng dẫn chi tiết thi hành luật đối tác công tư PPP, nhiều chuyên gia cho rằng, cần đưa ra các thủ tục và quy trình rõ ràng hơn nữa nhằm hướng dẫn các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện tất cả các nhiệm vụ trong quá trình thực hiện dự án.

Thực hiện: