TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 2019: Định hướng mới trong thu hút FDI

Phát sóng 21:15 ngày 01/09/2019

Lần đầu tiên sau 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Bộ Chính trị đã ban hành một Nghị quyết số 50-NQ/TW chuyên đề để định hướng trong các năm tới. Với yêu cầu lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu, đồng thời nhấn mạnh yếu tố an ninh quốc gia trong thu hút FDI, Nghị quyết kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thu hút được một thế hệ FDI mới có chất lượng cao hơn, là điểm đến của những Tập đoàn, công ty tốt nhất. Tất cả những vấn đề sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề : Kinh tế Việt Nam 2019:  Định hướng mới trong thu hút FDI.

Thực hiện: