TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 9

Phát sóng 23:00 ngày 31/08/2016
  • 400 lượt xem