XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Luật PPP: Huy động nguồn vốn cho các dự án như thế nào?

Phát sóng 19:45 ngày 01/08/2020

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ước tính, nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng của Việ tNam trong giai đoạn 2017-2030 vào khoảng 480 tỷ USD. “Việt Nam đã sử dụng 5,7%GDP cho phát triển cơ sở hạ tầng, đứng đầu các nước trong khu vực và khó có thể tăng thêm. Vì vậy, Việt Nam cần thu hút khu vực tư nhân, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào dự án PPP nhằm thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng so với các nước trong khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Để khuyến khích khu vực tư tham gia đầu tư dự án PPP,các nước trên thế giới thực hiện nhiều cơ chế chia sẻ rủi ro, Luật Đầu tư PPP của Việt Nam đã tiệm cận các chính sách bảo lãnh cho nhà đầu tư như các nước trên thế giới đang thực hiện. Vậy huy động nguồn vốn đầu tư cho các dự án PPP như thế nào? 

Thực hiện: