TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Giải pháp hoàn thành mục tiêu 1 triệu DN vào năm 2020

Phát sóng 21:15 ngày 01/07/2018
  • 224 lượt xem

Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đặt mục tiêu cả nước có ít nhất 1 triệu DN hoạt động, trong đó có các DN quy mô lớn, nguồn lực mạnh; hàng năm khoảng 30-35% DN có hoạt động đổi mới sáng tạoSau 2 năm thực hiện, dù đã có những kết quả đáng khích lệ về số lượng DN hay gia tăng quy mô vốn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của các DN chưa được cải thiện. Điều này cho thấy, mục tiêu 1 triệu DN khó thành hiện thực nếu từ nay đến năm 2020 không thúc đẩy mạnh mẽ cải cách môi trường, tạo thuận lợi tối đa để DN đầu tư kinh doanh hiệu quả. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này.

Thực hiện: