TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Chính sách tiền tệ 3 tháng đầu năm 2017

Phát sóng 20:40 ngày 01/05/2017
  • 2356 lượt xem

¼ quãng đường năm 2017 đã trôi qua, việc điều hành chính sách tiền tệ được đánh giá như thế nào. Từ việc tăng trưởng tín dụng tăng phi mã, các NHTM không ít lần điều chỉnh mặt bằng lãi suất huy động. Hay những biến động từ tỷ giá và thị trường ngoại hối trong 3 tháng đầu năm. Chuyên đề TCNH tuần này “ CHính sách tiền tệ 3 tháng đầu năm 2017”

Thực hiện: