Vũ Thị Thơ

Biên tập viên tâm chấn , tạp chí ngân hàng , bữa sáng doanh nhân