Vũ Thị Bích Nguyệt

Biên tập viên kinh tế toàn cầu , tin mới 17h , hộp tin việt nam 18h