Vũ Thanh Hà

Biên tập viên trên từng kinh tuyến , tin mới 17h , tin mới 9h