Trần Thị Anh Thư

Biên tập viên chương trình đặc biệt , tin mới 17h , đối thoại