Phạm Hồng Phương Nhi

Biên tập viên đối thoại , tin mới 17h , chương trình đặc biệt